เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านของสึนะน้องโกคุดันขออีกรอบ
ยามะเนียนจริงๆ