กรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนอง

https://www.youtube.com/watch?v=JkROmBZYNkM

อันนี้สำหรับคนที่ค้าขายน้ำเมา

https://www.youtube.com/watch?v=evA5KrMWzTQ&feature=related

อันนี้ผู้โฆษณาน้ำเมา ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=LtG_DJCGpK4&feature=related

ผูโฆษณาน้ำเมา ตอนที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=aE8WbV7hm6M&feature=related

เเละนี่คือ ชีวิตหลังความตาย

https://www.youtube.com/watch?v=1PtuUSkLk0Q&feature=related

เพราะฉะนั้นอย่าทำความชั่วกันเลยนะครับ จะได้ไม่ต้องมาโดนทรมานเเบบนี้

TumJai________________
เข้าสู่เว็บคล๊กเลย