การค้นพบไดโนเสาร์
http://bbs.asiasoft.co.th/imagehosting/113475e562d92acb.jpg

Dinosaur มาจากภาษาละติน มีความหมายว่า สัตว์เลี้อยคลานที่น่ากลัว ดุร้ายคำว่าไดโนเสาร์ เริ่มเรียกกันตั้งแต่ปี 1842โดยนักชีววิทยา สัตว์โบราณชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร์ ริชาร์ด โอเว่น ได้เรียกฟอลซิลที่ได้ขุดค้นพบว่า Dinosauniaในปี 1787 แม็ทแล็คและ แคสเปอร์ วิสตาร์ เป็นผู้ค้นพบไดโนเสาร์ ตัวแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกลาเซสเตอร์ รัฐนิวเจอร์ซี

http://bbs.asiasoft.co.th/imagehosting/113475e562dba37a.jpg

ถือกำเนิดโลกของเรา
โลกของเราเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มก็าซ และธุลีในจักรวาลกล่าวกัน ว่าเมื่อโลกเกิดขึ้นมาใหม่นั้นมีความร้อนถึง 4,000 องศาเซลเซียสต่อมา ผิวโลกค่อยๆ เย็นตัวลงเกิดเป็นก้อนหินแข็ง ๆ มากมายโลกได้เกิดขึ้นแล้วโลกเป็นดาวพระเคราะห์ลำดับท ี่ 3 ของระบบสุริยะจักรวาลได้กำเนิดขึ้นมาแล้วกว่า 4,600 ล้านปี โลกที่ร้อนจัดได้เย็นตัวลงจากนั้นอีกประมาณ 1 พันปี บรรยากาศของ โลกและทะเลได้เกิดขึ้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกอยู่ใน ขณะนั้นไม่มีออกซิเจน รวมอยู่ด้วยในบรรยากาศปะปนไปด้วย ไอเย็นจากนั้นก็เกิดฝนตกขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดเป็นทะเลแต่ทะเลใน ขนะนั้นยังไม่มีสิ่งมีชิวิตใด อาศัยอยู่เลยได้มีการค้นพบฟอสซิลของแบคทีเรียและสาหร ่ายสีเขียวแกมน้ำเงินพวกแรก ที่ทวีปอเมริกาฟอสซิลที่พบมีอายุราว 3,500 ล้านปี ทำให้ทราบว่าสิ่งมีชีวิตได้กำเนิด ขึ้นมาแล้วขณะนั้นมีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิ ตได้แก่ ความร้อนจากดวงอาทิตย์หรือ แม้แต่ที่ผิวโลก ดังนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ จึงอาศัยอยู่ได้เฉพาะในทะเลเท่านั้นโดยแบคทีเรีย และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส ร้างออกซิเจนขึ้นมาเมื่อออกซิเจน ยิ่งเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่มีความสลั บซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ติดตามความรู้ตอนต่อไปได้ ในวันต่อไป เอิ๊กๆ :face3:

ยุคต่างๆของไดโนเสาร์

มหายุค เมโสโซอิค (Mesaozoic Era) 65-225 ล้านปี ในยุคนี้มี 3 ยุค คือ ยุค ไตรแอสสิก ยุคจูราสสิก ยุคครีเตเซียส และยุค ซีโนโซอิกในยุคไตรแอสสิกนี้ สภาพอากาศในขณะนั้นจะมี สภาพร้อนและแล้งมากขึ้นกว่าในอดีต ทำให้ต้นไม้ใหญ่น้อยในเขตร้อนสามารถเจริญเติบโตได้ ดีมาก จนกระทั่ง "ไดโนเสาร์ ตัวแรก"ได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ ไดโนเสาร์กลุ่มแรกที่ได้กำเนิด ขึ้นมาจะมีขนาดเล็กเดิน 2 เท้า และมีลักษณะพิเศษ คือ เท้ามีลักษณะคล้ายกับเท้าของนก ต่อมา ในยุคจูราสสิกนี้ จัดว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูเป็นอย่างมาก บรรดาพืชพรรณธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ไดโนเสาร์จำนวนมากขยายพันธุ์ไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีร่างกายใหญ่โต ซึ่งส่วนใหญ่จะกินพืช เป็นอาหาร และยุคนี้ยังได้ ถือกำเนิด นก ขึ้นมาเป็นครั้งแรกอีกด้วย ต่อมาในยุคครีเตเชียสนี้ จัดว่า เป็นยุคที่ไดโนเสาร์นั้นรุ่งเรื่องที่สุด เพราะยุคนี้ไดโนเสาร์ ได้มีการพัฒนาพันธุ์ออกมาอย่างมากมาย

ยุคไตรแอสสิก

การครอบครองโลกของไดโนเสาร์ในยุคนี้โลกถูกปกคลุมด้วย ป่าไม้จำนวนมาก พืชตระกูลที่ใช้สปอร์ในการขยายพันธ์ประสบความสำเร็จแ ละมีวิวัฒนาการถึง ขั้นสูงสุด ในป่ายุคไตรแอสสิกช่วงแรกนั้นมีสัตว์ใหญ่ไม่มากนักสั ตว์ปีกที่ใหญ่ ที่สุดคือแมลงปอยักษ์ที่ปีกกว้างถึง2ฟุตและได้ชื่อว่ าเป็นนักล่าเวหา เพียงชนิด เดียวของยุคนี้ เนื่องจากในช่วงปลายของยุคเปอร์เมียนเกิดการสูญพันธุ ์ครั้ง ใหญ่ของสิ่งมีชีวิตทำให้พวกสัตว์เลื้อยคลานกึ่งเลี้ย งลูกด้วยนมจำนวนมาก สูญ พันธุ์ไปพวกที่เหลือได้สืบทอดเผ่าพันธุ์มาจนถึงต้นยุ คไตรแอสสิกในกลุ่มสัตว์ เหล่านี้เจ้าซินนอกนาตัสเป็นสัตว์นักล่าที่น่าเกรงขา ม ที่สุด ในหมู่พวกมันและใน ช่วงนี้เองไดโนเสาร์ก็ถือกำเนิดขึ้นโดยพวกมันวิวัฒนา การมาจากสัตว์เลื้อยคลาน ที่เดินด้วยขาหลังอย่างเจ้า ธีโคดอน ซึ่งถือกันว่าเป็นบรรพบุรุษของไดโนเสาร์ การสูญพันธ์ครั้งใหญ่ในยุคเปอร์เมียนทำให้พวกมันสามา รถขยายเผ่าพันธุ์ได้ อย่าง มากมายในช่วงต้นยุคไตรแอสสิก และกลายมาเป็นคู่แข่งของพวกสัตว์ เลื้อยคลานกึ่งเลี้ยงลูกด้วยนมที่เหลือ ไดโนเสาร์ในยุคแรกเป็นพวกเดินสองขา เช่น พลาทีโอซอร์ ไดโนเสาร์กินพืชคอยาวที่เป็นบรรพบุรุษของพวก ซอโรพอด หรือเจ้าซีโลไฟซิส บรรพบุรุษของพวกกินเนื้อ นักล่าสองขาความสูง 1 เมตร การที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยสองขาหลังทำให้พวกม ันมีความคล่องตัวใน การล่าสูงกว่า ซินนอกนาตัส หรือ อีรีโทรซูคัสที่ยาวถึง 15 ฟุตซึ่งมีกรามขนาด ใหญ่และแข็งแรง นักล่าเหล่านี้ได้เปรียบซินนอกนาตัสและสัตว์เลื้อยคล านกึ่ง เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทำให้พวกนี้ต้อง วิวัฒนาการให้มีขนาดเล็กลงเพื่อที่จะ หลบหนีพวกไดโนเสาร์ และหลีกทางให้เผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์ก้าวมาครองโลกนี้แท นในที่สุด

ยุคจูแรสสิก

ไดโนเสาร์ครอบครองโลกได้สำเร็จในตอนปลายยุคไตรแอสสิก จนเมื่อเข้าถึงยุคจูราสสิก พวกมันก็ขยายเผ่าพันธุ์ไปทั่วโลก ในยุค นี้ผืนแผ่นดินถูกปกคลุมด้วยพืชขนาดยักษ์จำพวกสนและเฟ ิร์น อย่างไรก็ตามได้เริ่มมีพืชดอกปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกใ นช่วงกลาง ของยุคนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มของการขยายพันธุ์รูปแบบใ หม่ของพวก พืช ในยุคจูราสสิกนับได้ว่าเป็นยุคที่พวกไดโนเสาร์คอยาวต ระกูลซอ โรพอด(Sorropod)ขยายเผ่าพันธุ์อย่างกว้างขวางพวกมันเ ป็น ไดโนเสาร์ ขนาดยักษ์ สายพันธุ์ที่รู้จักกันดีก็คือ บราคคิโอซอรัส (Brachiosaurus) ดิโพลโดคัส(Diplodocus) และอะพาโทซอรัส (Apatosaurus)หรืออีกชื่อคือบรอนโตซอรัสนอกจากนี้ยัง มีชนิด อื่นๆอีกมากมายสัตว์ยักษ์เหล่านี้ครั้งหนึ่งถูกมองว่ า เป็นสัตว์ที่โง่ และไม่อาจป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าได้ทว่าในปัจจุบัน นักโบราณคดี ชีววิทยา(paleontology)เชื่อว่าพวกมันใช้หางที่หนา หนักศัตรูที่มา จู่โจมซึ่งนับว่าเป็นการตอบโต้ที่น่ายำเกรงไม่น้อยแล ะเพราะหางที่ยาว และมีน้ำหนักมากนี่เองที่ทำให้พวกมันต้อง มีคอยาวเพื่อสร้างสมดุลย์ ของสรีระของมัน

ยุคคริเตเซียส

ยุคครีเตเชียสเป็นยุคที่ต่อจากยุคจูแรสสิก สัตว์เลื้อยคลานเจริญมากในยุคนี้ ที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีการค้นพบที่จังหวัดฟุกุชิมาได้แ ก่ พวกไดโนเสาร์คอยาว โมซาซอรัส เป็นพวกกิ้งก่าทะเล อาเครอน เป็นพวกเต่าอาศัยอยู่ในทะเล บนท้องฟ้าก็มี เคอาร์โคโทรุสซึ่งมีขนาดปีกยาวถึง 15 เมตร บินอยู่มากมาย ยุคนี้เป็นยุคที่ไดโนเสาร์มีการพัฒนาตัวเองอย่างมาก พวกซอริสเชียนที่กินเนื้อ มีตัวขนาดใหญ่ได้แก่ อาร์บาโตซอรัส ไทแรนโนซอรัสปรากฎในยุคนี้มีลักษณะ ดังนี้ ไทแรนโนซอรัสนั้นมีเล็บที่ขาหลังใหญ่โตและมีฟันแหลมย าวประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อใช้จับเหยื่อพวกซอริสเชียน ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารก็ได้แก่ ออนิโตมิมัส พวกออร์นิธิสเชียนมักจะเป็นพวกกินพืช พวกที่ถูกค้นพบครั้งแรก ก็ได้แก่ อิกัวโนดอน แล้วก็พบ ฮิพุชิโรโฟดอน และ ฮาโดโรซอรัส พวกออร์นิธิสเชียน ได้แก่ ไทรเซอราทอปส์ สเตโกซอรัส แองคีลอซอรัส พบเจริญอยู่มากมาย แต่ว่าก่อน จะหมดยุคครีเตเชียส นั้นอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไดโนเสาร์ บางพวกเริ่มตายลงและ สูญพันธุ์ หลังจากไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้ว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีบทบาทขึ้นมาบนโลก

พอจะให้ความรู้กับผู้อ่านได้ไหมน้า

TumJai________________
เข้าสู่เว็บคล๊กเลย